Registrera dig för Digitalt Infoblad
infobladet@brf-drevvikensstrand.se
Villkor angående personuppgifter
* indicates required
Ange din Email adress
Ange adress så vi vet vilka som inte skall få ett infoblad i pappersform om det önskas!
Markera det påstående som passar bäst för dig. ( Notering: Tills vidare så kommer alla registrerade få ett informationsblad i både pappersformat såväl som digitalt)
Email Marketing Powered by Mailchimp